KUR'AN-I KERİM MEALİ MP3 ...
 
Okuyan    :   Ahmet DENİZ
Eser İsmi :   Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim, Meali ve Fıkhi Tefsiri
Müellifi
     :   Uludağ Ünv. İslam Hukuku Öğr. Ü. Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
 

MEAL mp3 Sure olarak

Format : 128 kbps 44.1 khz mp3  
1
Fatiha Suresi (564kb) Indir (rar) Indir (mp3)
2
Bakara Suresi (88.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
3
Al-i Imran Suresi (52.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
4
Nisa Suresi (54.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
5
Maide Suresi (42.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
6
Enam Suresi (45.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
7
Araf Suresi (48.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
8
Enfal Suresi (18.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
9
Tevbe Suresi (37.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
10
Yunus Suresi (26.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
11
Hud Suresi (29.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
12
Yusuf Suresi (27.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
13
Rad Suresi (13.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
14
Ibrahim Suresi (12.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
15
Hicr Suresi (10.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
16
Nahl Suresi (25.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
17
Isra Suresi (21.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
18
Kehf Suresi (22.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
19
Meryem Suresi (14.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
20
Taha Suresi (19.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
21
Enbiya Suresi (17.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
22
Hac Suresi (17.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
23
Muminun Suresi (14.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
24
Nur Suresi (18 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
25
Furkan Suresi (12.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
26
Suara Suresi (19.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
27
Neml Suresi (16.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
28
Kasas Suresi (18.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
29
Ankebut Suresi (14.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
30
Rum Suresi (11.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
31
Lukman Suresi (8.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
32
Secde Suresi (5.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
33
Ahzab Suresi (18 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
34
Sebe Suresi (12.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
35
Fatir Suresi (11 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
36
Yasin Suresi  (11 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
37
Saffat Suresi  (14 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
38
Sad Suresi  (11.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
39
Zumer Suresi  (16.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
40
Mumin Suresi  (17.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
41
Fussilet Suresi  (11.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
42
Sura Suresi  (12 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
43
Zuhruf Suresi  (12.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
44
Duhan Suresi  (5.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
45
Casiye Suresi  (7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
46
Ahkaf Suresi  (8.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
47
Muhammed Suresi  (8.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
48
Fetih Suresi  (8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
49
Hucurat Suresi  (5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
50
Kaf Suresi  (5.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
51
Zariyat Suresi  (5.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
52
Tur Suresi  (4.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
53
Necm Suresi  (5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
54
Kamer Suresi  (6.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
55
Rahman Suresi  (6.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
56
Vakia Suresi  (6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
57
Hadid Suresi  (8.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
58
Mücadele Suresi  (6.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
59
Hasir Suresi  (6.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
60
Mumtehine Suresi  (5.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
61
Saf Suresi  (3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
62
Cuma Suresi  (2.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
63
Munafikun Suresi  (2.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
64
Tegabun Suresi  (4.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
65
Talak Suresi  (3.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
66
Tahrim Suresi  (3.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
67
Mulk Suresi  (5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
68
Kalem Suresi  (4.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
69
Hakka Suresi  (4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
70
Mearic Suresi  (3.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
71
Nuh Suresi  (3.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
72
Cin Suresi  (4.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
73
Muzzemmil Suresi  (3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
74
Muddessir Suresi  (3.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
75
Kiyamet Suresi  (2.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
76
Insan Suresi  (3.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
77
Murselat Suresi  (3.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
78
Nebe Suresi  (2.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
79
Naziat Suresi  (3.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
80
Abese Suresi  (2.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
81
Tekvir Suresi  (1.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
82
Infitar Suresi  (1.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
83
Mutaffifin Suresi  (2.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
84
Insikak Suresi  (1.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
85
Buruc Suresi  (1.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
86
Tarik Suresi  (1.1. mb) Indir (rar) Indir (mp3)
87
Ala Suresi  (1.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
88
Gasiye Suresi  (1.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
89
Fecr Suresi  (2.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
90
Beled Suresi  (1.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
91
Sems Suresi  (1.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
92
Leyl Suresi  (1.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
93
Duha Suresi  (0.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
94
Insirah Suresi  (0.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
95
Tin Suresi  (0.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
96
Alak Suresi  (1.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
97
Kadir Suresi  (0.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
98
Beyyine Suresi  (1.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
99
Zilzal Suresi  (0.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
100
Adiyat Suresi  (0.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
101
Karia Suresi  (0.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
102
Tekasur Suresi  (0.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
103
Asr Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
104
Humeze Suresi  (0.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
105
Fil Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
106
Kureys Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
107
Maun Suresi  (0.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
108
Kevser Suresi  (0.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
109
Kafirun Suresi  (0.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
110
Nasr Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
111
Tebbet Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
112
Ihlas Suresi  (0.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
113
Felak Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
114
Nas Suresi  (0.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)

MEAL mp3 Cuz olarak

Format : 128 kbps 44.1 khz mp3
1 .
Cuz (36.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
2 .
Cuz (37.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
3 .
Cuz (38.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
4 .
Cuz (38.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
5 .
Cuz (37.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
6 .
Cuz (38.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
7 .
Cuz (41.4 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
8 .
Cuz (37.7 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
9 .
Cuz (36.3 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
10 .
Cuz (36.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
11 .
Cuz (38.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
12 .
Cuz (41.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
13 .
Cuz (39.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
14 .
Cuz (36.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
15 .
Cuz (38.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
16 .
Cuz (40.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
17 .
Cuz (34.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
18 .
Cuz (36.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
19 .
Cuz (38.1 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
20 .
Cuz (34.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
21 .
Cuz (37.6 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
22 .
Cuz (37.9 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
23 .
Cuz (40.8 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
24 .
Cuz (36.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
25 .
Cuz (38.2 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
26 .
Cuz (39.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
27 .
Cuz (40 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
28 .
Cuz (39.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
29 .
Cuz (42 mb) Indir (rar) Indir (mp3)
30 .
Cuz (41.5 mb) Indir (rar) Indir (mp3)